Shiatsu Scholingscentrum

opleidingen-cursussen-workshops

“Het Hart van Shiatsu is als Moederliefde,

de druktoepassing op het lichaam

stimuleert de bron van het leven.”

Grondlegger Master Tokujiro Namikoshi


De Missie

is het leren van Shiatsu voor iedereen toegankelijk te maken, waarbij kwaliteit en professionaliteit voorop staan.


De Visie

is tijdens een inspirerende en motiverende scholing studenten op te leiden tot shiatsubeoefenaar of -therapeut. De verschillende scholingen zijn intensief met veel persoonlijke aandacht die ruimte biedt aan iedere student om zich vanuit zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen.


Shiatsu Scholingscentrum zet haar opleidingen, cursussen en workshops volgens de richtlijnen van de Namikoshi Shiatsu Europa te Madrid op. Shiatsu Scholingscentrum is in 2018 begonnen met het geven van scholingen vanuit de behoefte belangstellenden kennis en ervaring mee te geven in het uitoefenen van de Namikoshi shiatsutechniek.

De scholingen bestaan uit:


Shiatsu Scholingscentrum is ingeschreven bij de CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) als geregistreerde instelling die voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De opleidingen en cursussen zijn geaccrediteerd bij de KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen) KTNO is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- en nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg.